Bouwen aan broze botten

Fosamax en andere bisfosfonaten worden voorgeschreven om osteoporose te voorkomen. Deze middelen blijken echter ernstige bijwerkingen te hebben. De nieuwste die werd ontdekt, is boezemfibrilleren.

De meest gebruikte middelen tegen osteoporose blijken hartproblemen te veroorzaken, zo ontdekken we nu tien jaar nadat de fabrikanten het zelf waarschijnlijk hebben ontdekt.

Atriumfibrilleren
Uit recent onderzoek met de naam HORIZON (voor Health Outcomes and Reduced Incidence with Zoledronic acid Once yearly) bleek dat vrouwen die na de overgang eenmaal per jaar zoledroninezuur (Aclasta of Zometa) per injectie kregen toegediend, een hogere botdichtheid hadden. Tevens bleek echter ook dat er bij hen vaker ernstig atriumfibrilleren (AF) optrad dan onder vrouwen die een placebo kregen1. Atriumfibrilleren (boezemfibrilleren) is een aandoening waarbij de hartboezems tijdelijk niet slaan omdat de elektrische impulsen in de hartspieren onregelmatig en chaotisch worden. Zoledroninezuur is net als Fosamax (alendroninezuur) een bisfosfonaat. Deze remmen de botresorptie (de afbraak van botweefsel die normaliter altijd plaatsvindt, tegelijk met de aanmaak van nieuw botweefsel).
Op die ontdekking volgde afgelopen jaar een onderzoek aan de Universiteit van Washington onder vrouwelijke patiënten van een integratief zorgsysteem die tussen 1 oktober 2001 en 31 december 2004 alendroninezuur (Fosamax) hadden gebruikt. Toen de 719 vrouwen die last hadden van atriumfibrilleren (AF), werden vergeleken met 966 vrouwen zonder AF, bleek dat
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
osteoporose, boezemfibrilleren, bisfosfonaten, hartproblemen, Fosamax Lynne McTaggart