Een korte weg naar verlichting

Er bestaat een nieuwe manier om een staat van verlichting te bereiken: een veranderingsproces van het brein waarbij de geest letterlijk van het ene op het andere moment spiritueel ontwaakt.

Volgens de meeste spirituele tradities is het pad naar verlichting lang en geplaveid met kwellingen, en kunnen we de bestemming pas bereiken na jaren van meditatie, ontbering en geestelijke en lichamelijke discipline. Zeventien jaar geleden echter verkondigden Shri Bhagavan en Shri Amma, een echtpaar van Indiase avatars (een soort Hindoeïstische goddelijke incarnaties), dat zij een manier hadden gevonden om dit proces te versnellen.
Zij riepen de Oneness Foundation (de Verbondenheidsstichting) in het leven, gevestigd in Batthalavallam bij Chennai (het vroegere Madras) in Zuidoost-India. De Oneness universiteit, vlak bij de hoofdvestiging van de stichting in de Gouden Stad, stelt zich ten doel het gevoel van isolatie dat ieder mens diep in zijn hart met zich meedraagt, te veranderen in een gevoel van verbondenheid met het totale universum.
Wat deze twee avatars van de meeste goeroes onderscheidt, is hun stellige bewering dat we deze geestelijke toestand kunnen bereiken via een systeem van energieoverdracht die het brein herprogrammeert. De Oneness Foundation zegt mensen een speciaal meditatief en psychologisch programma te bieden dat het valse gevoel van isolatie uitbant. Het programma concentreert zich op het ontvangen van deeksha, het doorgeven van de energie van de twee avatars; dit zou de ontvanger in één klap in een staat van verlichting brengen. Deze benadering blijkt zeer populair, getuige de ongeveer 20 miljoen volgelingen wereldwijd.
De zegen, meestal door handoplegging van een erkend deeksha-therapeut, geeft deze energie door aan het ‘kroonchakra’ (boven in het hoofd). Dit helpt de hersenen te herprogrammeren en zou uiteindelijk ons gevoel van afzondering doen verdwijnen. Zodra de energie is overgedragen, gedraagt deeksha zich als een elektrische stroom en vloeit verder door het hele lichaam via het ruggenmerg en de rest van ons zenuwstelsel en de chakra’s of energiecentra. Deeksha-beoefenaars beweren dat de energie zich vooral richt op onze hersenen, waarbij de frontale hersenkwabben geactiveerd worden en de werking van de zijkwabben verlaagd. Deze laatste bevinden zich aan de boven/achterzijde van de beide hersenhelften.
Maar is er enig bewijs dat deze energieoverdracht – of meditatie in het algemeen – de hersenen of het bewustzijn van ons zelf kan uitschakelen?

Het brein ontsluierd
Dr. Andrew Newberg, hoogleraar in de nucleaire geneeskunde aan de Universiteit van Pennsylvania (USA) en co-auteur van het boek Waarom God niet verdwijnt (De Boekerij, 2002; Why God won’t go away, Ballantine Books, 2001) heeft onderzoek gedaan naar de hersenactiviteit van Tibetaanse boeddhisten tijdens meditatie. Hij gebruikte hiervoor een speciale beeldvormende techniek. Daarmee ontdekte hij dat tijdens diepe meditatie de prefrontale hersenkwabben
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
verhoogd bewustzijn, verlichting spiritueel ontwaken