Gezonde geest: Meditatie als medicijn

Meditatie is niet alleen een tegenwicht voor de stress van het moderne leven, het is ook positief voor onze gezondheid en zelfs onze levensduur.

In het stressvolle moderne leven doen meer en meer mensen aan meditatie om de hectiek van alledag aan te kunnen. Meditatie is echter meer dan alleen een manier om stress te lijf te gaan. Het is een krachtig en eeuwenoud middel tegen allerlei lichamelijke problemen – van slapeloosheid en angst tot kanker en hartaandoeningen.
Zo werd in een recent onderzoek aangetoond dat ‘mindfulness meditatie’ een positief effect had op het immuunsysteem van mensen met HIV. (Mindfulness is een moeilijk te vertalen begrip; aandachttraining dekt de lading nog het meest.) In dit onderzoek observeerden onderzoekers van het Cousins Center for Psychoneuroimmunology aan de Universiteit van Californië, Los Angeles (UCLA) de CD4+ T-lymfocyten – de immuuncellen die door HIV worden aangevallen – in een groep HIV-positieve volwassenen gedurende een meditatief programma (stressreductie door aandachttraining, MBSR: mindfulness-based stressreduction ) van acht weken. Tot hun verbazing zagen zij dat de CD4+ T-lymfocyten in deze groep niet minder werden, waaruit we kunnen afleiden dat mindfulness-training dit kennelijk voorkomt. In de HIV-positieve controlegroep die niet mediteerde, merkte men daarentegen op dat deze immuuncellen na acht weken aanzienlijk minder waren geworden.
Het effect stond los van de antiretrovirale (ARV) medicijnen die moeten voorkomen dat de HIV zich verder ontwikkelt. Het bleek zelfs dat hoe meer meditatiesessies de deelnemers volgden, hoe positiever het effect op het aantal cellen. Dat duidt op een dosis-respons relatie1.

Deze nieuwe studie is een bewijs te meer dat meditatie een groot aantal lichamelijke aandoeningen kan voorkomen of positief beïnvloeden. Zo kwam uit twee recente onderzoeken van de University of Pittsburgh PA naar voren dat ook patiënten met lagerugpijn hier baat bij hebben. De gegevens uit het eerste onderzoek wezen op afname van pijn en verbetering van concentratie, slaap, algeheel welbevinden en kwaliteit van leven2. In het andere – een gerandomiseerde/gecontroleerde voorlopige studie – bleken lichaamsfuncties en acceptatie van pijn te verbeteren3.
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
meditatie, mindfulness stresshormonen