De risico's van vliegen

Vliegen heet de veiligste manier van reizen te zijn. Maar de straling waaraan we blootstaan door heel vaak vliegen kan schadelijk zijn.

Luchtreizen zijn een comfortabele en alom beschikbare vorm van vervoer. Dat is de reden dat zo’n miljard reizigers per jaar het luchtruim kiezen1. Toch is er steeds meer zorg over het effect op de gezondheid, vooral als men vaak vliegt en over lange afstanden – wat een steeds groter deel van de luchtreizigers doet.
Naast jetlag en diepe veneuze trombose (DVT) hangt namelijk nog een aantal minder bekende aandoeningen samen met vliegen, waaronder kanker.

Verband met kanker
In een aantal onderzoeken was al een relatie gevonden tussen luchtreizen en kanker, maar deze hadden betrekking op personen die vlogen voor hun beroep. De onderzoeksresultaten waren nogal alarmerend: ze wezen unaniem in de richting van een verhoogd risico van borstkanker bij stewardessen en van huidkanker bij zowel piloten als cabinepersoneel2.
Uit Japans onderzoek kwam naar voren dat onder vrouwelijk personeel veertig procent meer borstkanker voorkwam dan bij vrouwen in het algemeen3. Andere studies uit Finland, IJsland, Noorwegen, Denemarken en de Verenigde Staten lieten ook een verhoogd borstkankerrisico zien bij vrouwelijk cabinepersoneel; bij degenen die vijf jaar in dit beroep werkten zelfs tot vijfmaal hoger4.
Huidkanker (kwaadaardig melanoom) komt onder het cabinepersoneel twee- tot driemaal zo vaak voor als normaal5,6 en bij piloten in de burgerluchtvaart is het risico zelfs tienmaal hoger. Sommigen, vooral vliegers op internationale routes, lopen nog meer risico7. Daarnaast zijn nog veel andere vormen van kanker bij piloten ontdekt, hoewel hierover de onderzoeken minder eenduidig zijn. Uit één onderzoek bleek een significant verhoogd risico op acute myeloïde leukemie (AML, een vorm van bloedkanker), terwijl andere onderzoeken hogere cijfers voor darmkanker, hersentumor, kanker van prostaat en rectum en de ziekte van Hodgkin lieten zien7,8.
Wat is de oorzaak van dit beroepsrisico? Volgens sommigen is het niet de baan op zich waardoor piloten en cabinepersoneel gevaar lopen maar leefstijlfactoren die ermee samenhangen. In het geval van borstkanker zou dat het voortplantingsgedrag kunnen zijn (stewardessen zijn vaak kinderloos, of krijgen pas op latere leeftijd kinderen, wat bekende risicofactoren zijn voor deze vorm van kanker). Meer huidkanker kan samenhangen met meer blootstelling aan de zon (vliegtuigbemanning brengt meer tijd in zonnige oorden door dan anderen)8.
In verschillende onderzoeken is met al deze factoren rekening gehouden maar bleken ze het hogere risico niet volledig te verklaren4,9.
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
vliegangst milieualarm