Alle goeds van groene thee

 


Groene thee is een natuurlijke ziektebestrijder, tegen kanker en vele andere ziekten.

Van groene thee is een groot aantal gunstige effecten op de gezondheid bekend, van ondersteuning bij afvallen tot verlaging van het cholesterolgehalte. Uit recente bevindingen blijkt nu ook dat groene thee de behandeling kan ondersteunen van chronische lymfocytaire leukemie (CLL), een veelvoorkomende vorm van bloedkanker waarvoor geen genezing bestaat.

Chronische lymfocytaire leukemie
Bij een onderzoek met 33 personen met CLL aan de Mayo Clinic in Minnesota bleek dat dagelijkse toediening van epigallocatechinegallaat (EGCG), een actief ingrediënt uit groene thee, ook bij hoge doseringen (tot 4000 mg/dag) goed verdragen werd. Bij veel deelnemers werd bovendien enige mate van regressie van de leukemie geconstateerd. Twee belangrijke symptomen van CLL bleken met name significant af te nemen door behandeling met EGCG: een hoge witte bloedceltelling (lymfocyten) en vergrote lymfeklieren. De lymfocytentelling daalde bij 11 van de 33 patiënten met 20 procent of meer en bij 11 van de 12 patiënten met opgezette lymfeklieren nam de zwelling met 50 procent of meer af1. Hoewel er meer onderzoek nodig is om deze bevindingen te bevestigen, is dit niet het eerste onderzoek waaruit valt op te maken dat groene thee krachtig werkt tegen kanker.


Prostaatkanker
Aan het Feist-Weiller Cancer Center in Louisiana is ontdekt dat groene thee wellicht werkt tegen prostaatkanker. Dr. James Cardelli en zijn team gaf 26 mannen met prostaatkanker dagelijks een supplement met bestanddelen van groene thee (800 mg EGCG plus andere polyfenolen), vergelijkbaar met ongeveer 12 koppen groene thee van normale sterkte. Na ongeveer een maand bleek een aantal biologische markers van de ziekte significant gedaald te zijn, zoals prostaatspecifiek antigeen (PSA) en hepatocellulaire groeifactor (HGF), beide indicatoren van een progressief verloop van de kanker. Bij sommige patiënten was de daling meer dan 30 procent, zonder dat de leverfunctie werd beïnvloed2.

Preventie van kanker
Groene thee werkt waarschijnlijk ook preventief tegen kanker. Mensen die veel groene thee drinken lopen minder risico dat ze bepaalde vormen van kanker krijgen dan zij die dat niet doen. Door vijf of meer koppen groene thee per dag neemt de kans op bloed- en lymfekankers met 50 procent af3. Uit een literatuuranalyse van 51 onderzoeken naar groene thee bleek tevens dat groene thee preventief kan werken tegen kanker van de lever, longen, prostaat, alvleesklier en dikke darm4.
Andere gezondheidsvoordelen
Groene thee kan ook op een groot aantal andere kwalen een gunstig effect hebben.
- Hartziekten
Groene thee kan arteriosclerose (vernauwing van de slagaderen) en beroerte voorkomen5,6. Verder kan het de bloeddruk verlagen evenals het cholesterolgehalte en het risico van overlijden door een hartaandoening7.
- Osteoporose
Groene thee kan de botafname die bij veroudering optreedt verminderen en het aantal botbreuken verlagen doordat de thee de mineraaldichtheid van het bot beter onderhoudt en de botvorming stimuleert8.
- Diabetes
Bij een onderzoek met meer dan 17.000 volwassenen bleek dat groene thee het risico verlaagt op diabetes type 29.
- Overgewicht
Groene thee is een effectief middel om gewichtsafname te bewerkstelligen en in stand te houden. Bij een gerandomiseerd placebogecontroleerd onderzoek met bijna 200 mensen met matig overgewicht leidde tweemaal daags een kop groene thee met een hoog catechinegehalte tot significante gewichtsafname en met name afname van het buikvet10.
- Tandbederf
Door het frequent drinken van groene thee gedurende de hele dag kan het aantal gaatjes in het gebit significant verlaagd worden, zelfs wanneer het eetpatroon suiker bevat. Tevens kan groene thee een rol spelen bij de preventie van parodontitis (ontsteking van tandvlees en/of tandwortels)5.

Noten
1 J Clin Oncol, 2009; 27: 3808-3814
2 Cancer Prev Res [Phila Pa], 2009; 2: 673-682
3 Am J Epidemiol, 2009; 170: 730-738
4 Cochrane Database Syst Rev, 2009; 3: CD005004
5 J Am Coll Nutr, 2006; 25: 79-99
6 Complement Ther Med, 2007; 15: 46-53
7 Prev Med, 1992; 21: 546-553
8 Nutr Res, 2009; 29: 437-456
9 Ann Intern Med, 2006; 144: 554-562
10 Obesity [Silver Spring], online publicatie voorafgaand aan druk, 13 aug 2009

De goede ingrediënten
Alle theesoorten (groene, zwarte en oolong) zijn afkomstig van dezelfde plant: de Camellia sinensis. Maar doordat er bij de vervaardiging van groene thee weinig bewerking plaatvindt, bevat deze veel polyfenolcatechinen. Dat zijn de bestanddelen waarvan wordt aangenomen dat ze verantwoordelijk zijn voor het grootste deel van de gunstige werking van groene thee. De catechinen uit groene thee, met name epigallocatechinegallaat (EGCG) zijn krachtige antioxidanten en tevens werken ze antimutageen (tegen mutatie van cellen), antidiabetisch, anti-inflammatoir (ontstekingsremmend), antibacterieel en antiviraal1.
Het is niet precies bekend hoeveel groene thee iemand moet drinken om er baat bij te hebben. Wel is het gros van alle onderzoeken gebaseerd op de hoeveelheid die in Aziatische landen gebruikelijk is: ongeveer drie koppen per dag. Volgens een recent literatuuroverzicht is een wenselijke inname 3-5 koppen per dag (tot 1200 ml/dag) om zo minimaal 250 mg catechinen per dag binnen te krijgen2.
In het algemeen heeft groene thee geen bijwerkingen, maar wie erg grote hoeveelheden drinkt kan last krijgen van slapeloosheid, angst en/of maagklachten vanwege de cafeïne die ook in groene thee zit. Er zijn varianten verkrijgbaar waar de cafeïne uitgehaald is, maar daardoor blijkt ook het catechinegehalte ernstig te dalen3. Van dergelijke thee moet dus aanzienlijk meer gedronken worden om dezelfde gunstige werking te bereiken als van gewone groene thee.

 

Noten

1 J Am Coll Nutr, 2006; 25: 79-99
2 Cochrane Database Syst Rev, 2009; 3: CD005004
3 Nutr Cancer, 2003; 45: 226-235

  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
thee voeding