Maatregelen tegen dementie

Uit nieuw onderzoek blijkt dat dementie tot op zekere hoogte voorkomen kan worden.
Dementie, de term die staat voor verval van geestelijke vermogens zoals denken, geheugen en redeneren, wordt in hoog tempo een bedreiging voor de volksgezondheid. Alleen al in Groot Brittannië zijn er momenteel 700.000 dementiepatiënten. Naar verwachting zal dit aantal in de komende dertig jaar verdubbelen. Voor de ziekte van Alzheimer, een van de vormen van dementie die ongeveer 70% van het totale aantal dementiepatiënten omvat, gaat men in België uit van een getal van 150.000. In Nederland zou dat momenteel 250.000 zijn en naar verwachting 400.000 in 2050. Hoewel veel mensen aannemen dat verlies van geestelijke vermogens onvermijdelijk bij de ouderdom hoort, heeft men een aantal maatregelen ontdekt waarmee dat proces vertraagd of zelfs voorkomen kan worden. De volgende simpele stappen kan men nemen om de geest ook bij het ouder worden scherp te houden.
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
gezondheid, dementie, alzheimer