Dossier Medicijngebruik bij Ouderen: Middel of Kwaal?

Combinaties van medicijnen doen vaak meer kwaad dan goed


Dichters sporen ons aan om niet oud te worden. Maar ze vergeten eraan toe te voegen om ook bij de dokter weg te blijven. Het bewijs groeit namelijk dat ouderen vaak weinig baat hebben bij al te voortvarende behandeling door artsen. Integendeel, dit kan hun lichamelijke en geestelijke achteruitgang en zelfs hun overlijden bespoedigen. Jaarlijks wordt een derde deel van alle receptgeneesmiddelen geslikt door 65-plussers, terwijl zij maar 13 procent van de totale bevolking uitmaken. Dat komt neer op gemiddeld zes verschillende medicijnen per patiënt1.
In ziekenhuizen en verzorgingshuizen is polyfarmacie (gebruik van meer dan één medicijn tegelijkertijd) een nog groter probleem. De gemiddelde patiënt slikt daar dagelijks tenminste zeven verschillende medicijnen. Daarbovenop komen nog de kalmerende middelen om patiënten rustig en hanteerbaar te houden, dit laatste vooral ten behoeve van de verzorgers. Uit overheidsonderzoek in Groot-Brittannië blijkt dat medicijnen in 80 procent van de gevallen oneigenlijk worden gebruikt en vaak overbodig zijn. Naar schatting 150.000 ouderen daar krijgen antipsychotica, alleen om hen rustig te houden. Erger nog, ze zouden verantwoordelijk zijn voor ongeveer 1800 sterfgevallen per jaar2.
Dit zou kunnen verklaren waarom 11 procent van de ouderen die om een andere medische reden in het ziekenhuis liggen een hartaanval krijgt. Bij ouderen loopt die tweemaal zo vaak fataal af als bij jongeren. Dit bleek uit gegevens van de US Veteran’s Health Administration uit 2003 en 2004. Hierin waren de gezondheidsdossiers van 7054 ziekenhuispatiënten opgenomen. 792 Patiënten (11,2 procent) kreeg in het ziekenhuis een hartaanval3. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.