Lichaambeweging: Balanstraining

Balanstraining voor een actiever leven

Een betere balans is een groot voordeel ongeacht leeftijd of handicap(s). Paul Chek geeft een trainingsprogramma voor een betere houding en minder kans op vallen.

Balans is een van de cruciale onderdelen van onze biomotoriek. Biomotoriek (‘bio’ staat voor ‘leven’ en ‘motor’ voor ‘beweging’) is wat de grondslag vormt voor alle functionele bewegingstaken1. De cruciale onderdelen van onze biomotoriek zijn spierkracht, uithoudingsvermogen, energie, flexibiliteit, snelheid, coördinatie en, last but not least, balans.
Voor een goede prestatie bij velerlei sporten is balans van essentieel belang. Evenzeer is een goede balans cruciaal bij activiteiten in de vrije tijd, zoals joggen en fietsen, maar ook spelen met kinderen en kleinkinderen. Verder wordt het steeds belangrijker naarmate we ouder worden: vallen is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder mensen van 65 jaar en ouder2. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.