Preventie: Veelbelovende therapieën na een beroerte

 • Muziektherapie. Door dagelijks een paar uur naar muziek te luisteren wordt het cognitieve en het emotionele herstel gestimuleerd in de vroege stadia na een beroerte. Bij Fins onderzoek werd het herstel vergeleken van patiënten na een beroerte die twee maanden lang dagelijks naar muziek naar keuze luisterden, naar luisterboeken of nergens naar (controlegroep). In diezelfde tijd kregen alle patiënten tevens de standaard medische zorg en revalidatiebehandeling. Uit de resultaten bleek dat het herstel van het verbale geheugen en van de gerichte aandacht (vermogen om mentaal werk beheerst en goed uit te voeren en om conflicten op te lossen) significant beter was met muziek dan met luisterboeken of met niets. Ook voelden de muziekluisteraars zich ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.