ADHD door vervuiling?

ADHD door vervuiling?
Kunnen wij ADHD uitbannen als we blootstelling aan gifstoffen vermijden? Recent onderzoek wijst in die richting.


Attention-deficit hyperactivity disorder
, beter bekend onder de naam ADHD, is een stoornis van de aandacht die gepaard gaat met hyperactiviteit. Kenmerkende symptomen zijn het onvermogen om zich ergens lang op te concentreren, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij kinderen is dit de meest voorkomende psychische stoornis. Maar ondanks bijna een eeuw lang onderzoek is de oorzaak nog steeds onbekend.
Nieuw onderzoek echter wijst in de richting van toxinen (gifstoffen zoals lood en tabaksrook) die een belangrijke rol zouden spelen in de ontwikkeling van deze stoornis. Zelfs bij vrij lage concentraties zou het risico al significant hoger zijn.
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.