Dossier Kanker: De 'Missing Link'

In ons huidige ziektemodel ontbreekt bij kanker een cruciale schakel: de bacteriën in ons lichaam. En misschien zijn die wel de sleutel tot genezing.

Een micro-organisme kan een oorzaak van kanker zijn, mogelijk zelfs de enige oorzaak. Het bewijs voor deze opvatting is groeiende binnen de wetenschap. Volgens die theorie is het geen microbe waarmee we besmet worden, maar goedaardige lichaamseigen bacteriën die onder invloed van ongezonde omgevingsinvloeden zoals roken, vervuiling en straling beginnen te transformeren en een proces in gang zetten dat uiteindelijk tot kanker zal leiden. De aanhangers van deze theorie gaan nog verder: zij geloven dat farmaceutische middelen − vooral penicilline − dit proces kunnen uitlokken.

Deze ongebruikelijke hypothese weerspiegelt een van de eerste theorieën over kanker, die zo’n honderd jaar geleden werd verlaten. Maar als de theorie dat kanker wordt veroorzaakt door micro-organismen correct blijkt, zit de huidige geneeskunde er voor wat betreft kanker en de beste behandelwijzen compleet naast.

Dat sommige micro-organismen carcinogeen zijn, is al wel een geaccepteerd standpunt. Denk aan de Helicobacter pylori, een bacterie die tot maagkanker kan leiden, en het hepatitis-B-virus dat verantwoordelijk is voor ongeveer de helft van de gevallen van leverkanker. Toch doet professor Henry Pitot, hoogleraar oncologie aan de universiteit van Wisconsin (VS), dit af als ‘uitzonderingen die de regel bevestigen’. Hij verwoordt de gangbare mening als hij stelt dat er ‘afgezien van de H. pylori geen bewijs is dat bacteriën een rol van enig belang spelen in de ontwikkeling van kanker bij de mens’1. Dit standpunt geldt al sinds 1919 toen de Amerikaanse patholoog James Ewing (die ironisch genoeg in 1943 aan kanker overleed) de in opkomst zijnde theorie van een kankermicrobe verwierp.

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.