Dossier vaccinaties: Een prikkie tegen een prijs

Onze intensieve vaccinatieprogramma’s, inclusief middelen met menselijk DNA, kunnen de oorzaak zijn van babysterfte en van het groeiende aantal kinderen met autisme, ADHD en astma.

Vóór hun eerste verjaardag krijgen Amerikaanse en Nederlandse baby’s maar liefst 26 inentingen. Beide landen hebben het meest intensieve vaccinatieprogramma ter wereld. In geen van de ontwikkelde landen is de kans zo klein dat een baby die eerste verjaardag haalt als in Amerika. Over Nederland kan dat gelukkig niet gezegd worden, maar wel is dit patroon in een onderzoek gevonden voor elk land met een intensief vaccinatieprogramma. Daaruit werd een direct verband opgemaakt tussen het aantal prikken in het eerste levensjaar en het sterftecijfer onder baby’s.
In het bedoelde, grootschalige onderzoek blijkt Amerika de hoogste babysterfte te hebben van de 34 onderzochte landen. Nederland en België zijn in dat onderzoek niet opgenomen, maar hanteren wel een vergelijkbaar aantal inentingen in hun rijksvaccinatieprogramma (24 à 26 in het eerste levensjaar). Van de 1000 baby’s sterven er in Amerika 6,22 (in Nederland 4,59) vóór de leeftijd van een jaar. Jaarlijks worden er zo’n 4 miljoen baby’s geboren in Amerika: daarvan sterven er dus 24.800 voor hun eerste verjaardag. Veel van die sterfgevallen zouden het gevolg kunnen zijn van overvaccinatie. Al is het US National Vaccine Injury Compensation Program daarover een stuk minder kritisch: vorig jaar gaven zij van slechts 107 kinderen toe dat ze gestorven waren als direct gevolg van een vaccin. Aan de getroffen gezinnen betaalden ze een compensatiebedrag van 110 miljoen dollar.
  ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
vaccinatie, bijwerkingen intentingen