Borstkankercellen bezwijken aan virus

Borstkankercellen, zelfs de agressieve triple-negatieve borstkankercellen, kunnen met een virus worden gedood. Dit virus – adeno-geassocieerd virus type 2 (AAV2) – wordt als volkomen veilig voor mensen beschouwd en veroorzaakt geen ziekten. Voor tumoren is het virus echter wel dodelijk.
In een laboratoriumexperiment doodde het virus binnen 21 dagen alle kankercellen – een bevinding die een grote doorbraak kan betekenen voor de behandeling van met name triple-negatieve borstkanker. De kankercellen van dit type borstkanker missen bepaalde receptoren, eiwitten op het celoppervlak die doelwit zijn voor medicijnen. Daardoor reageren ze op geen enkele conventionele behandeling, aldus de onderzoekers van het Penn State College of Medicine.
Uit diverse experimenten bleek dat het virus alle geteste borstkankercellijnen kon doden, inclusief de triple-negatieve variant. Ook bij muizen waarbij het immuunsysteem niet functioneerde, werkte het virus evengoed. De tumoren van alle behandelde muizen krompen en de muizen bleven allemaal in leven.
Bron: Cancer Biology & Therapy, 2014; 15: 1013-28

Trefwoorden
borstkanker, virus AAV2