Verbinding en gezondheid

Het lijkt onze diepste wens om verbonden te willen zijn. Verbonden met uzelf. Met de ander. Wat we echt nodig hebben is contact, liefde, warmte. Maarten Klatte belicht manieren om verbinding te ervaren én te verdiepen. Zoals – paradoxaal genoeg – de kunst van het ‘loslaten’.

De meeste mensen denken dat ze zijn, wie ze dénken dat ze zijn!
Filosoof en zenleraar Alan Watts gebruikte de uitdrukking skin encapsulated ego, ‘een ego verpakt in huid’, om ons geloof in een afgescheiden zelf te beschrijven. We denken dat we een individuele mind (geest) zijn, gehuisvest in een stoffelijk lichaam. We geloven dat ons bewustzijn de beperkingen en het lot van het lichaam deelt.
Anders gezegd geloven wij: als het lichaam wordt geboren, worden wij geboren. Als het lichaam ziek is, zijn wij ziek. En als het lichaam sterft, dan is dat ook ons einde.
Belangrijk is om te zien dat we niet geboren worden met deze kijk op het leven. De eerste preverbale jaren van ons leven zijn nog vrij van concepten en overtuigingen. Onze ervaring is aanvankelijk niet verdeeld in een ‘ik’ en een ‘ander’. We leven onbevangen, argeloos in verbinding met alles om ons heen. ‘Ik’ en de ‘ander’ is een aangeleerd onderscheid dat die ervaring van eenheid verbreekt. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.