De godslasteraars der geneeskunde

Geneeskunde lijkt wel een religie (en is behoorlijk lucratief) - Bryan Hubbard

Geneeskunde is geen wetenschap, hoewel ze zichzelf wel graag als zodanig afficheert. En ook al zijn er een paar genezers die kunstwerkjes kunnen verrichten, toch is het ook geen kunstvorm. Hoewel het bij gelegenheid zowel wetenschap als kunst kan zijn, is het in essentie een religie.
Geneeskunde bestaat uit een reeks kernovertuigingen – en iedereen die in durft te gaan tegen de belangrijkste daarvan wordt weggezet als ketter. En als de overtreder in het geweer komt tegen de heiligste der heilige gralen – vaccinaties – dan wordt hij verstoten als godslasteraar.

Centraal in deze religie staat de dokter, die de macht heeft over leven en dood. Uitgedost in priesterlijk wit vraagt de dokter aan de patiënt – of smekeling – om de beschikking over zichzelf over te dragen aan zijn hogere macht en gezag. Is dat eenmaal gebeurd dan krijgt de patiënt een diagnose en prognose, waarna de behandeling begint.

Buitenissige ideeën? Misschien, maar het zijn wel de ideeën van iemand die middenin de geneeskundige praktijk stond en alles uit de eerste hand heeft. Dr. Bob Mendelsohn, een medische beeldenbestormer en een van de leidende krachten achter het tijdschrift What doctors don’t tell you (WDDTY), meende dat artsen te aanmatigend waren geworden en dat de meeste genezingen en behandelingen konden worden verricht op basis van natuurlijke en traditionele geneeskunde – zelfs met middelen uit onze eigen keukenkastjes. ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.