Depressie

AFGELOPEN ZOMER HEEFT GROOT-BRITTANNIË VERBODEN ANTIDEPRESSIVA AAN KINDEREN VOOR TE SCHRIJVEN, TOEN BLEEK DAT DE MIDDELEN TOT ZELFMOORD AANZETTEN. IN DE VERENIGDE STATEN ZAL ER WAARSCHIJNLIJK ALLEEN EEN WAARSCHUWING IN DE BIJSLUITER WORDEN OPGENOMEN. IN NEDERLAND WERDEN ER IN DE KAMER VRAGEN OVER DEZE MIDDELEN GESTELD, TOEN HET EUROPESE AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN, DE EMEA, ER EEN WAARSCHUWING OVER UITBRACHT. VOLGENS DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE ZIJN NEDERLANDSE ARTSEN AL ZEER TERUGHOUDEND IN HET VOORSCHRIJVEN VAN ANTIDEPRESSIVA AAN KINDEREN, AL MOGEN ZE AAN KINDEREN MET ERNSTIGE KLACHTEN ‘NIET WORDEN ONTHOUDEN’ (bron: www.apotheek.org – nieuws). Er zijn kinderen die al op de leeftijd van twee jaar sterke stemmingsregulerende ... ...

Lees het hele artikel:

Bestel dit nummer of    log in als u abonnnee bent.

Trefwoorden
antipsychotica, antidepressiva, stemmingsstabilisatoren Pat Thomas