Kanker bij kinderen: toename mogelijk te wijten aan vervuiling

In heel Europa is het aantal gevallen van kanker bij kinderen de laatste twintig jaar met één procent per jaar toegenomen. Giftige stoffen in het milieu zijn hoogstwaarschijnlijk de oorzaak.
De wetenschappers die dit verband hebben gelegd, zeggen dat deze toename van het aantal ziektegevallen te hoog en te constant is om louter het gevolg van betere diagnostiek te kunnen zijn. In plaats daarvan menen zij dat veranderingen in onze levensstijl en onze dagelijkse voeding en het ‘blootstaan aan allerlei stoffen’ daar zeer waarschijnlijk de oorzaak van zijn.
De onderzoekers zijn nagegaan hoeveel kinderen beneden veertien jaar in vijftien Europese landen tussen 1978 en 1997 kanker kregen. In 1978 waren er op elke miljoen kinderen 120 die kanker kregen, maar in 1997 was dit aantal gegroeid naar 141 gevallen per één miljoen kinderen. Hun aantal is elk jaar met gemiddeld 1,1 procent toegenomen.
Deze tendens was in alle landen en voor elke vorm van kanker hetzelfde, maar leukemie kwam verreweg het meest voor.2
2 Eur J Cancer, 2006; 42: 1961
 

Trefwoorden
kanker, giftige stoffen leukemie