Astma vaak door vroeg gebruik van antibiotica

Kinderen die in hun eerste levensjaar behandeld zijn met antibiotica, hebben een twee keer zo grote kans dat ze astma krijgen tegen de leeftijd van zeven jaar, zo is uit nieuw onderzoek gebleken.
Het risico was het hoogst onder kinderen die vier keer of vaker een kuur hadden gehad en die ‘breedspectrum’-antibiotica gekregen hadden. Deze ontdekking is in Canada gedaan door onderzoekers die de medische dossiers van 13.116 kinderen zijn nagegaan. Om er zeker van te zijn dat de kinderen niet al een reeds bestaande aandoening hadden die wellicht tot de astma geleid had, keken ze enkel naar kinderen die de antibiotica hadden gekregen voor iets anders dan problemen van de luchtwegen. Het bleek dat die kinderen twee keer zo vaak astma kregen als kinderen die geen antibiotica hadden gekregen.
Het risico was kleiner als kinderen jonger dan twaalf maanden geen breedspectrum, en liever nog ook geen ander, antibiotica hadden gekregen8.
8Chest, 2007; 131: 1753-1759
 

Trefwoorden
astma antibiotica