Plotselinge toename van bof bij gevaccineerde mensen

Onderzoekers hebben getracht te verklaren wat de oorzaak was van een plotselinge stijging van bofepidemieën waargenomen bij mensen die daartegen gevaccineerd waren.

In 2016 werden in de Verenigde Staten meer dan 6.000 gevallen van bof geregistreerd, ondanks het feit dat de vaccinatie zo goed als verplicht is. Dit is een enorme stijging in vergelijking met de slechts honderden gevallen die een paar jaar eerder optraden.

Wetenschappers geven toe dat het bofvaccin – een van de onderdelen van de BMR-prik – geen volledige bescherming biedt, en dat het effect op den duur afneemt. Dit zou kunnen verklaren waarom de meeste epidemieën optreden bij tieners en begin twintigers, maar het verklaart de sterke stijging in de afgelopen jaren niet.

Onderzoek onder studenten

Een studie met betrekking tot een bofepidemie onder 259 studenten van de Universiteit van Iowa liet zien dat 98 procent van de studenten als kind twee doses van het BMR-vaccin kregen.

De onderzoekers van de Amerikaanse Centers for Disease Control and Prevention (CDC), kwamen tot de conclusie dat studenten die meer dan dertien jaar geleden gevaccineerd werden negen keer meer kans hadden om de bof te krijgen, en dat het beschermend effect dusdanig verminderde dat ze niet beter beschermd waren dan studenten die nooit gevaccineerd werden. Maar de onderzoekers stelden ook vast dat het risico pas verminderde als de studenten een derde dosis van het BMR-vaccin kregen.

De epidemieën traden vooral op in hechte gemeenschappen, zoals in studentenaccommodaties en sportteams. Bof is een ziekte van de speekselklieren die zich via het speeksel verspreidt, bijvoorbeeld via drinkglazen, bestek en borden.

Bron: N Engl J Med. 2017 Sep 7;377(10):947-956.