‘Alzheimer waarschijnlijk niet veroorzaakt door plaques in de hersenen’

Artsen hebben het de laatste veertig jaar bij het verkeerde eind gehad wat alzheimer betreft, stelt Bart De Strooper, het nieuwe hoofd dementieonderzoek van het Britse Dementia Research Institute. De ziekte is veel complexer dan we dachten en wordt niet alleen veroorzaakt door plaques in de hersenen.
Volgens De Strooper kan de aandoening net zo goed veroorzaakt worden door een ontsteking, een proces dat steeds vaker gezien wordt als een van de oorzaken van hartkwalen, diabetes en sommige kankers.
Hij publiceerde vorig jaar een essay waarin hij vraagtekens plaatste bij de gebruikelijke aanname dat alzheimer veroorzaakt wordt door twee ‘misvormde’ eiwitten in de hersenen: amyloïde en tau. Het onderzoek naar geneesmiddelen richtte zich tot nu toe op het verwijderen van die eiwitten, maar de bestaande medicijnen zijn niet erg succesvol in het tegengaan van de ziekte. En vorig jaar werd de hoop op genezing de grond in geboord toen twee veelbelovende geneesmiddelen – verubecestat van Merck en solanezumab van Eli Lilly – niet door de onderzoeksfase kwamen. De Strooper vindt de huidige aanpak dan ook veel te simplistisch en zegt dat voor de oorzaken van dementie ook gekeken moet worden naar andere factoren, waaronder ontstekingen.
Bron: Sunday Times, 26 februari 2017