?Milde? behandeling borstkanker redt meer levens

Artsen stappen steeds meer over op een strategie van ‘less is more’ bij de behandeling van borstkanker. In plaats van chemotherapie, bestraling en een operatie kiezen ze voor mildere benaderingen die een hoger genezingspercentage opleveren. Voorlopers hierin zijn de oncologen van de Seattle Cancer Care Alliance (SCCA), die een nieuw protocol hebben opgesteld voor de behandeling van borstkanker. Steeds meer artsen nemen dat nu over.

Op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten vervangt de SCCA in haar aanpak de chemotherapie door een minder toxisch alternatief, genaamd targeted therapy. Naar verwachting zal tot 50 procent van de vrouwen hier baat bij hebben. Ook wordt chemotherapie steeds minder gebruikt bij vrouwen met zogeheten ‘triple negatieve’ borstkanker, een vorm die niet gevoelig is voor hormoontherapie. In plaats van chemo gebruikt de SCCA hiervoor een mildere groep geneesmiddelen, namelijk PARP-remmers. Deze kunnen ook worden gebruikt bij vrouwen bij wie de tumor pas in een laat stadium ontdekt wordt en voor wie chemotherapie eerder de enige optie was.

Voor het team van de SCCA behoort ook bestraling met hoge doses voortaan tot het verleden. In plaats daarvan gebruiken ze een techniek genaamd versnelde partiële bestraling (ook wel ABPI: accelerated partial breast irradiation). Dit wordt aangeboden aan vrouwen na een tweede borstsparende operatie (lumpectomie).

Als laatste wordt de gebruikelijke mammografie vervangen door echografie, met name bij vrouwen jonger dan veertig jaar. Voor anderen krijgt MRI de voorkeur boven mammografie, vanwege de hoge stralingsdosis van die laatste techniek.