Acupunctuur tegen dysfagie

Acupunctuur zou de slikreflex stimuleren bij mensen die als gevolg van een beroerte moeilijk slikken (dysfagie). In dit onderzoek kregen 41 patiënten acupunctuur. Een enkele behandeling van vijftien minuten gaf bij iedereen een verbetering van meer dan 55 procent te zien. Toen er na zeven dagen opnieuw werd getest, bleek er nog steeds een verbetering zichtbaar.4
 

COMMENTAAR VAN DE REDACTIE: Dysfagie als gevolg van een beroerte komt vaak voor. In de meeste gevallen zal de klacht zonder behandeling overgaan. Mensen die er langere tijd aan lijden, lopen het risico van dehydratie (uitdroging), ondervoeding, verstikking en longontsteking, en moeten langdurig verpleegd worden. Andere behandelingen – elektrische stimulatie of koude papjes op de keel – helpen niet altijd. Hoewel dit onderzoek laat zien dat een enkele, korte acupunctuurbehandeling kan helpen, is er nog niet genoeg informatie voorhanden om te kunnen stellen dat de voordelen op de langere termijn standhouden.
4 J Am Geriatr Soc, 2003; 51: 726-7