ADHD gewoon een ademhalingsprobleem?

Ademhalingsproblemen en snurken zijn een waarschijnlijke oorzaak van de gedragspatronen waarvan wordt gedacht dat ze wijzen op ADHD. Wetenschappers hebben reden aan te nemen dat ‘gestoorde ademhaling tijdens de slaap’ de onvermoede oorzaak zou kunnen zijn van ADHD en soortgelijke problemen, of dat deze slaapstoornissen verkeerd gediagnosticeerd worden als ADHD.
De symptomen van ADHD ontstaan meestal al vroeg in het leven van een kind. Er is een gerede kans dat er tegelijk een ademhalingsprobleem is dat ermee in verband staat. Onderzoekers ontdekten dat kinderen bij wie de ademhalingsproblemen al vroeg worden verholpen, vervolgens ook betere schoolprestaties leveren.
Bij een onderzoek met negentien kinderen in de leeftijd van zes tot zestien jaar bleken de kinderen met ademhalingsproblemen een lager IQ te hebben dan de kinderen die ’s nachts goed konden ademhalen. Bij een ander onderzoek bleken de hersenscans van kinderen met ademhalingsproblemen zenuwschade te vertonen in de gebieden voor leren en herinneren.
Snurken is het duidelijkste teken van een ademhalingsprobleem. Ongeveer een op de vijf kinderen heeft daar last van. Dat aantal heeft betrekking op de lichtere vormen, kinderen die zo’n drie nachten in de week snurken. In ernstige gevallen snurkt het kind elke nacht, en dat komt maar voor bij een op de twintig kinderen.
Andere tekenen zijn moeizaam ademhalen, met lawaaiige ademteugen of happen naar adem. Sommige kinderen nemen ongebruikelijke slaapposities aan of hebben nachtmerries waarin ze verdrinken of stikken.
Hebt u een kind met ADHD en een ademhalingsprobleem, dan zult u merken dat de behandelmogelijkheden in de reguliere geneeskunde beperkt zijn. Een optie is een operatie waarbij de keel- en neusamandelen worden weggehaald, maar dat volstaat op zichzelf meestal niet. Een andere optie is continue positieve ademdruk (CPAP), waarbij een elektronisch apparaatje continue luchtdruk geeft door een masker dat het kind in zijn slaap draagt6.
6JAMA, 2007; 297: 2681-2682