Allergieën en geestelijke gezondheidsproblemen

Bang voor een toekomstige depressie door je allergische reactie? Nergens voor nodig. Er lijkt geen oorzaak-gevolgrelatie tussen je allergie en een psychische aandoening als bijvoorbeeld een depressie, blijkt uit een studie gepubliceerd in het tijdschrift Klinische en experimentele allergie.

In de oktober-/novembereditie van Medisch Dossier vertelden we al over allergieën en natuurlijke oplossingen om dit te verhelpen. In dit artikel stipten we ook aan dat alleen in Europa al 150 miljoen mensen last hebben van chronische allergieën en één op de vijf hiervan voortdurend in angst leeft voor een astma-aanval of een levensbedreigende allergische reactie. Is deze angst een indicatie voor mogelijke toekomstige geestelijke gezondheidsproblemen?

Om deze vraag te kunnen beantwoorden, analyseerden onderzoekers gegevens van personen van Europese afkomst in de leeftijd van 37 tot 73 jaar uit de Britse Biobank, een lopend project dat in 2007 begon en gericht is op de genetische informatie van 500.000 vrijwillige deelnemers. Het team richtte zich op de vraag of allergieën kunnen resulteren in psychische aandoeningen.

Het onderzoeksteam merkt in de studie op dat psychische stoornissen en allergische aandoeningen toenemen. Psychische stoornissen zoals angst en depressie noemen de onderzoekers enkele van de grootste veroorzakers van de wereldwijde ziektelast. Het team vindt het daarom belangrijk om vast te stellen of er een causaal verband is tussen de twee. Ze vonden, net als eerdere studies, inderdaad een verband tussen allergieën en geestelijke gezondheidsproblemen. Een genetisch verband bleek echter zwak. Volgens de onderzoekers suggereren de resultaten daarom dat allergische aandoeningen het risico op psychische aandoeningen niet verhogen.

Bron: CEA, 2021: 14010