Antibiotica

Antibiotica: niet te vlug recepten uitschrijven

Artsen die niet meteen een recept voor antibiotica uitschrijven ter behandeling van een ontsteking aan het oogbindvlies of aan de bovenste luchtwegen, komen tot de ontdekking dat hun patiënten evengoed toch herstellen – en zonder last te hebben van bijwerkingen van een geneesmiddel. Veelvoorkomende lichtere kwalen duren met en zonder antibiotica ongeveer even lang en brengen evenveel ongemak met zich mee, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Het enige voordeel van een therapie met antibiotica is dat complicaties kunnen worden voorkomen, maar de kans op die complicaties is bij de meeste algemene aandoeningen zo klein dat de eventuele bijwerkingen van het geneesmiddel zwaarder wegen dan het nuttige effect. Bijwerkingen als misselijkheid, overgeven, diarree en huiduitslag komen veel voor en onnodige recepten maken het probleem van de weerstand tegen antibiotica alleen maar erger.8
8 BMJ, 2006; 333: 311-312, 321-324