Antidepressiva verminderen empathie voor anderen

Antidepressiva verzachten niet alleen depressieve gevoelens – ze verminderen ook de empathie voor anderen die pijn hebben.
De medicijnen – en vooral de klasse van SSRI’s (selectieve serotonine heropnameremmers) – verlagen de ‘emotionele impact van negatieve gebeurtenissen’, zeggen onderzoekers van de Universiteit van Wenen. Zij testten de invloed van de medicijnen op mensen die aan een acute depressie leden en die geen antidepressiva slikten. De deelnemers kregen, terwijl ze een MRI-scan ondergingen, plaatjes te zien van mensen die leden en pijn hadden. Later werd deze proef herhaald nadat ze drie maanden wel een SSRI hadden geslikt.
Er bleek een significant verschil te zijn tussen de twee sessies: in de medicijnvrije proef waren de deelnemersreacties normaal en werd empathie getoond, maar na drie maanden SSRI-inname was de activering in hun hersenen veranderd en reageerden hersendelen geassocieerd met empathie niet meer. De onderzoekers zijn bang dat dit gebrek aan empathie aanleiding zou kunnen geven tot abnormaal sociaal gedrag.

Transl Psychiatry, 2019; 9: 164