Antihypertensiva verlagen niet altijd de bloeddruk

Antihypertensiva worden verondersteld de bloeddruk te verlagen. Toch maken deze middelen, die van alle medicijnen het meest worden voorgeschreven, de kwaal soms alleen maar erger en verhogen ze bij een significant aantal patiënten de bloeddruk juist.
In een nieuwe studie bleken deze medicijnen, waaronder diuretica (plaspillen), calciumblokkers, bètablokkers en ACE remmers, de bloeddruk bij 16 procent van de 945 patiënten te verhogen. Dit geeft reden tot bezorgdheid omdat deze patiënten de middelen juist kregen vanwege een gevaarlijk hoge bloeddruk.
Onderzoekers van het Albert Einstein College of Medicine van de Yeshiva University in New York zijn van mening dat het probleem wordt veroorzaakt doordat artsen er ten onrechte van uitgaan dat één pil helpt bij iedereen, terwijl ze bij iedere individuele patiënt het juiste middel zouden moeten zoeken. Een eenvoudige voorzorgsmaatregel is om allereerst bij iedereen in een eenvoudige bloedtest het gehalte van het enzym renine te meten, aldus het onderzoeksteam.

BRON:Am J Hypertens, 2010; doi: 10.1038/ajh.2010.114