Antipsychotica verhoudingsgewijs vaker toegepast bij 75-plussers

Artsen schrijven antipsychotica voor wanneer patiënten lijden aan bijvoorbeeld wanen, verwardheid en hallucinaties. Ook worden deze middelen bijvoorbeeld toegepast bij dementerenden om agitatie en agressie te verminderen.

Nederlandse apothekers reikten in 2019 aan ruim 353.000 patiënten minimaal één keer een antipsychoticum uit. Van deze patiënten zijn de meesten (143.000, 40%) tussen de 41 en 64 jaar. Per 1000 inwoners zijn er 27 personen in de leeftijdsgroep 41-64 jaar die een antipsychoticum gebruiken. Voor 75-plussers ligt deze de verhouding anders: 43 per 1000 inwoners. Gemiddeld gebruiken 22 mensen per 1000 inwoners een antipsychoticum. Het aantal 75-plussers dat antipsychotica gebruikt, is dus bijna twee keer groter dan gemiddeld.

Als het gaat om het meest voorgeschreven antipsychoticum dan is dat voor ouderen haloperidol, dat de helft van de 75-plussers inneemt. Dit middel wordt regelmatig ingezet bij dementerende ouderen tegen onrust, agressiviteit en wanen. Personen in de leeftijd van 21 tot 75 jaar slikken meestal quetiapine en dat is ook het meest gebruikte antipsychoticum in Nederland. Jongeren van 11 tot 21 jaar krijgen meestal risperidon, gevolgd door aripiprazol.

Bron: Stichting Farmaceutische Kengetallen in het Pharmaceutisch Weekblad