ADHD door vervuiling?

Medisch Dossier 5 jul 2010

ADHD door vervuiling?Kunnen wij ADHD uitbannen als we blootstelling aan gifstoffen vermijden? Recent onderzoek wijst in die richting.Attention-deficit hyperactivity disorder, beter bekend onder de naam ADHD, is een stoornis van de aandacht die gepaard gaat met hyperactiviteit. Kenmerkende symptomen zijn het onvermogen om zich ergens lang op te concentreren, hyperactiviteit en impulsiviteit. Bij kinderen is dit de meest voorkomende psychische stoornis. Maar ondanks bijna een eeuw lang onderzoek is de oorzaak nog steeds onbekend.Nieuw onderzoek echter wijst in de richting van toxinen (gifstoffen zoals lood en tabaksrook) die een belangrijke rol zouden spelen in de ontwikkeling van deze stoornis. Zelfs bij vrij lage concentraties zou het risico al significant hoger zijn. De relatie met loodLood is een bekende neurotoxine, een stof die giftig is voor ons zenuwstelsel. Hoewel het commercieel gebruik aan banden is gelegd zitten sporen hiervan nog steeds in allerlei producten. Dat kunnen speelgoedjuwelen voor kinderen zijn maar ook oud schilderwerk, de grond om ons heen en zelfs ons drinkwater. We krijgen het binnen via de ademhaling of het eten. Bijna alle kinderen hebben een aantoonbaar gehalte hiervan in hun lichaam1. In een onlangs gepubliceerd onderzoek hebben wetenschappers uit de Verenigde Staten overtuigend bewijs aangedragen voor een relatie tussen

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >