Depressie

Pat Thomas 4 aug 2008 , ,

AFGELOPEN ZOMER HEEFT GROOT-BRITTANNIË VERBODEN ANTIDEPRESSIVA AAN KINDEREN VOOR TE SCHRIJVEN, TOEN BLEEK DAT DE MIDDELEN TOT ZELFMOORD AANZETTEN. IN DE VERENIGDE STATEN ZAL ER WAARSCHIJNLIJK ALLEEN EEN WAARSCHUWING IN DE BIJSLUITER WORDEN OPGENOMEN. IN NEDERLAND WERDEN ER IN DE KAMER VRAGEN OVER DEZE MIDDELEN GESTELD, TOEN HET EUROPESE AGENTSCHAP VOOR GENEESMIDDELEN, DE EMEA, ER EEN WAARSCHUWING OVER UITBRACHT. VOLGENS DE NEDERLANDSE VERENIGING VOOR PSYCHIATRIE ZIJN NEDERLANDSE ARTSEN AL ZEER TERUGHOUDEND IN HET VOORSCHRIJVEN VAN ANTIDEPRESSIVA AAN KINDEREN, AL MOGEN ZE AAN KINDEREN MET ERNSTIGE KLACHTEN ‘NIET WORDEN ONTHOUDEN’ (bron: www.apotheek.org – nieuws). Er zijn kinderen die al op de leeftijd van twee jaar sterke stemmingsregulerende medicijnen voorgeschreven krijgen, zoals Prozac en andere antidepressiva. Hoewel sterk werkende medicijnen meestal pas vanaf zesjarige leeftijd worden voorgeschreven, waarbij wordt doorgegaan tot de leeftijd van gemiddeld negentien, is het aantal twee- tot vierjarigen dat stimulerende middelen (zoals Ritalin), antidepressiva (zoals Prozac), antipsychotica en clonidine (voor hoge bloeddruk bij volwassenen en voor slapeloosheid bij hyperactieve kinderen) gebruikt, schrikbarend gestegen. Gebruik op grote schaalUit Amerikaanse gegevens blijkt dat in de periode van 1988 tot 1994 het gebruik van antidepressiva bij kinderen met 400 procent is gestegen1. Op dit moment gebruikt ongeveer 2 procent van de Amerikaanse

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee