Doorbreek de drankzucht

Cate Montana 28 jun 2017

De meest gebruikte behandelmethode voor alcoholisme helpt jammer genoeg niet afdoende, zegt Cate Montana. Er zijn natuurlijke manieren om drankzucht te beteugelen.Hoewel buitensporig drankgebruik zijn tol eist, is het in veel westerse landen een groeiend verschijnsel. In de VS is het aantal zware drinkers tussen 2005 en 2012 met 17,2 procent gestegen.1 En bingedrinken – door Jellinek gedefinieerd als het tijdens één enkele gelegenheid drinken van vijf of meer glazen alcoholhoudende drank– is al enige tijd een bron van zorg, ook in Nederland. Een man is een ‘zware drinker’ wanneer hij minstens één keer per week op één dag zes of meer glazen alcoholhoudende drank drinkt, een vrouw wanneer zij vier of meer glazen neemt. In Nederland gebeurt dat bij 10,6 procent van de bevolking.Volgens het CBS drinkt 76,5 procent van de Nederlandse bevolking van 12 jaar en ouder weleens alcohol. Het aantal Nederlandse scholieren van 12 tot en met 16 jaar dat ooit alcohol heeft gedronken, is de afgelopen jaren fors gedaald: van 66 naar 45 procent. Maar het bingedrinken neemt onder jongeren juist toe.2In 2014 rapporteerde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dat alcoholgebruik wereldwijd bijdraagt aan meer dan 200 ziekten en aan letsel door ongevallen. Alcohol was in 2012 wereldwijd

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee Bestel dit nummer
Cate Montana

Cate Montana

Cate Montana is de auteur van Unearthing Venus: My Search for the Woman Within en coauteur van GhettoPhysics: Redefining the Game, samen met...

Meer over Cate Montana >