Een eigenzinnige aanpak bij burn-out

Medisch Dossier 7 aug 2018 ,

Stress kan in een aantal jaren zó hoog oplopen dat u opgebrand raakt. Pieter de Koning en Marcus van den Roovaart ontwikkelden samen met een groep professionals, met wie zij al jaren kennis en ervaringen delen, een grondige aanpak voor een fundamentele verandering bij herstel van burn-out. Het lijkt of we er niet echt aan willen: de ernst en omvang van burn-out worden na twintig jaar oplopende verzuimcijfers, nog steeds onderschat. Burn-out is op weg welvaartsziekte nummer één te worden: een miljoen Nederlanders zit in de gevarenzone.1 Waren het vroeger de vijftigers die opgebrand raakten, nu worstelt al een kwart van de studenten met burn-out klachten.2 Volgens verschillende wetenschappelijke bronnen is twee derde van de doktersbezoeken tegenwoordig stressgerelateerd.3 Dit heeft zowel grote financiële als psychosociale gevolgen voor mens én maatschappij. Situatie alarmerend In de behandelpraktijken van Pieter en Marcus melden zich dagelijks mensen die worstelen met burn-out klachten. Dit is een alarmerende situatie, menen zij: drie miljoen werknemers geven aan behoefte te hebben aan maatregelen tegen werkstress4, ondertussen neemt het aantal mensen met burn-out nog steeds toe. ‘Burn-out bestaat uit een hele reeks van symptomen, die niet altijd als zodanig herkend worden,’ zegt Marcus. Alhoewel de diagnose burn-out niet is

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is de Nederlandse uitgave van het Britse blad What Doctors Don’t Tell You (WDDTY), van de gezaghebbende medisch journaliste...

Meer over Medisch Dossier >