Een paar glazen per dag: Wikken en wegen: is alcohol goed of slecht voor u?

Tony Edwards 21 jul 2008 ,

Eind oktober 2007 publiceerde het Wereld Kanker Onderzoeksfonds het grootste onderzoek ooit naar de relatie tussen leefstijl en kanker. Ruim tweehonderd medisch onderzoekers deden mee en namen meer dan vijfduizend wetenschappelijke studies onder de loep. Onderwerp van hun onderzoek was alcohol en hun conclusie was bijna unaniem: voor de preventie van kanker was het optimale niveau van alcoholconsumptie nul.  De pers nam deze conclusie klakkeloos over. Nauwkeurige lezing van het 567 pagina’s tellende rapport laat echter zien dat het niet zo duidelijk ligt wat betreftde inschatting van het gevaar van alcohol. Neem bijvoorbeeld darmkanker. Hierbij bestaat volgens het rapport in ruime mate bewijs voor de stelling ‘dat een dosisafhankelijk effect aanwijsbaar is’. Uit het merendeel van de aangehaalde studies bleek dat een dergelijke samenhang niet significant was, wat wil zeggen dat het verband waarschijnlijk een toevalsbevinding was en nauwelijks meetbaar. Voor nierkanker is er zelfs bewijs dat alcohol een preventieve werking heeft. Toch wordt in het rapport de verwarrende conclusie getrokken dat ‘....het onwaarschijnlijk is dat alcohol het risico van nierkanker verhoogt, hoewel een beschermend effect niet kan worden uitgesloten’. Wat borstkanker betreft claimt het rapport dat het bewijs voor de schadelijkheid van alcohol ‘overtuigend’ is. Maar dat bleek niet

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee