Een psychiatrisch etiket

Tina Tan 30 jul 2008

Bedachte namen voor bedachte aandoeningenBETEKENT DE ‘VERGRIJZENDE’ SAMENLEVING AL BIG BUSINESS VOOR DE GENEESMIDDELFABRIKANTEN, OOK AAN HET ANDERE UITEINDE VAN DE LEEFTIJDSSCHAAL IS EEN GROEIENDE HANDEL TE CONSTATEREN. HET AANTAL KINDEREN DAT DE DIAGNOSE KRIJGT VAN EEN PSYCHISCHE STOORNIS, ZOALS AANDACHTTEKORTSTOORNIS MET HYPERACTIVITEIT (ADHD), DEPRESSIE EN BIPOLAIRE STOORNIS, IS DE AFGELOPEN JAREN NAMELIJK ZORGWEKKEND TOEGENOMEN. DE VERKOOP VAN PSYCHOTROPE MIDDELEN ALS STIMULANTIA, ANTIDEPRESSIVA, TRANQUILLIZERS EN MIDDELEN TEGEN ANGST VAART DAAR WEL BIJ.Maar heerst er werkelijk een epidemie van ‘hersenafwijkingen’ onder onze kinderen waardoor ze zich ‘uitdagend’ of ‘abnormaal’ gaan gedragen? Volgens ons niet. Het echte probleem is de om zich heen grijpende praktijk van het opprikken van psychiatrische labels, op basis van onafgebakende diagnostische criteria, bij kinderen die soms amper uit de luiers, zijn zodra ze enig teken vertonen van emotionele verwarring, wangedrag of leerproblemen. Onbetrouwbare wetenschapVoor fysieke aandoeningen zoals kanker of suikerziekte bestaan er tests waarmee aan de hand van duidelijke resultaten de diagnose bevestigd kan worden. ‘Psychische’ aandoeningen daarentegen worden nog steeds grotendeels gediagnosticeerd op basis van een subjectieve mening, meestal die van de behandelaar die de observatie doet. De veelgehoorde opvatting dat psychische stoornissen ontstaan door biochemische evenwichtverstoringen in de hersenen, is tot nog toe met nog geen

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee