Energiegeneeskunde

Medisch Dossier 30 jul 2008

De wetenschap is haastig bezig definities te geven van energiegeneeskunde en er metingen naar te doen, terwijl de patiïenten er al lang goed gebruik van maken. De meeste mensen hebben wel eens van ‘energiegeneeskunde’ gehoord, maar ondanks de groeiende populariteit van deze vorm van healing zal voor velen nog niet geheel duidelijk zijn wat het is en wat we er van kunnen verwachten. Energiegeneeskunde is een vorm van alternatieve geneeskunde en houdt zich bezig met energievelden. De betreffende energieën zijn onder te verdelen in twee categorieën. Als eerste noemen we de meetbare energievormen. Deze maken gebruik van mechanische golven (zoals geluid) en elektromagnetische (EM) krachten, waaronder zichtbaar licht, magnetisme, laserstralen en stralen van andere onderdelen van het EM spectrum. Deze golflengtes en frequenties zijn specifiek en meetbaar.1 De tweede categorie maakt gebruik van vermoede energievormen (ofwel ‘bio-energievelden’), die moeilijk zijn te meten. De therapieën die met deze energieën werken, zijn gebaseerd op de opvatting dat elk mens in het bezit is van een subtiele vitale energie, of levenskracht, ook wel bekend onder namen als qi (chi), ki, doshas, prana, etherische energie, fohat, orgonotische energie, odische kracht, manna en homeopathische resonantie.2 In het algemeen gaan energiegeneeskundigen ervan uit dat een ziekte

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >