Focus: Een dubbeltje op zijn kant

Medisch Dossier 7 jan 2021

Het is belangrijk dat het taboe op armoede doorbroken wordt, zodat mensen minder schaamte ervaren en op tijd hulp zoeken Armoede en gezondheid zijn nauw bij elkaar betrokken. Armoede kan leiden tot ongezondheid, en omgekeerd. Initiatieven van gemeenten en lokale organisaties zijn erop gericht om de kwaliteit van leven en maatschappelijke participatie te verhogen. Door de coronacrisis zal de armoede vermoedelijk toenemen toenemen en zal er extra druk komen op goede hulpverlening. Hoe zijn stigma’s rondom armoede te voorkomen? En hoe blijf je gezond met een klein budget? Armoede kan iedereen overkomen. Zeker in deze rare tijden. Door baanverlies, een ongeluk of een scheiding kunnen schulden zich snel opstapelen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen absolute en relatieve armoede. Bij absolute armoede leven mensen onder de lage-inkomensgrens en hebben daardoor onvoldoende geld voor voedsel, huisvesting, zorg en onderwijs. Bij relatieve armoede hebben mensen onvoldoende geld om te kunnen leven volgens gangbare maatschappelijke opvattingen, waardoor mensen minder kunnen participeren in de samenleving.1 Je hebt dan bijvoorbeeld geen geld om naar de bioscoop te gaan of een etentje voor vrienden te organiseren, maar je kunt nog wel in je basisbehoeften voorzien. Armoede, stress en gezondheid Het leven in armoede kan enorme impact hebben

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee Bestel dit nummer
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >