Het berooide brein

Joanna Evans 21 jul 2008 , , ,

Onlangs hebben medische onderzoekers ontdekt dat door veelvoorkomende slaapstoornissen, zoals snurken en mondademhaling, mogelijk leerproblemen en hyperactiviteit kunnen ontstaan,evenals een scala aan gedrags- en 'hersenproblemen' bij kinderen. Wie een probleem heeft als snurken en mondademhaling in de slaap, zal waarschijnlijk merken dat de huisarts meer medeleven heeft met zijn partner dan met hem. In de geneeskunde beschouwt men gewone slaapstoornissen als aandoeningen die nauwelijks behandeling behoeven. Meestal besteden artsen alleen aandacht aan de ernstigere vormen van gestoorde ademhaling in de slaap, zoals slaapapneu, omdat daarvan inmiddels bekend is dat ze kunnen leiden tot hoge bloeddruk en hartvaatziekten. Bij slaapapneu neemt de ademhaling tijdens de slaap af of stopt zelfs gedurende korte perioden. Sinds kort zijn er echter wetenschappelijke aanwijzingen dat kinderen al bij lichtere vormen van gestoorde ademhaling in de slaap ernstige gevolgen kunnen ondervinden. Een eenvoudige aandoening als snurken kan bij sommige kinderen de onverwachte oorzaak zijn van leer- en gedragsproblemen als hyperactiviteit en aandachtstekort. Ten onrechte kunnen zij de diagnose ADHD krijgen1. In zo'n belangrijke fase voor de ontwikkeling kunnen nachtelijke ademhalingsproblemen zelfs ernstige schade aan de gezondheid van een kind toebrengen, tot aan blijvend hersenletsel toe, als er geen behandeling wordt ingezet. Verband tussen slaap en gedrag

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee

Joanna Evans

Joanna Evans is al 10 jaar gezondheidsjournalist.

Meer over Joanna Evans >