Leerproblemen, de biochemische samenhang

Lynne McTaggart, Michelle Clare 4 aug 2008 ,

  VOOR EEN GROEIEND AANTAL KINDEREN DAT DIT NAJAAR NAAR SCHOOL IS (TERUG)GEGAAN, IS DE ERVARING VAN LEREN EEN MET SCHULD BELADEN, ANGST OPROEPENDE EN VAAK ZINLOZE BEZIGHEID. DE AFGELOPEN VIJFENTWINTIG JAAR IS HET AANTAL KINDEREN VAN WIE WORDT AANGENOMEN DAT ZE ENIGE VORM VAN LEERPROBLEMEN HEBBEN, OMHOOGGESCHOTEN. DAARDOOR HEEFT ELKE SCHOOL TEGENWOORDIG WEL EEN SPECIALE AFDELING OF ONDERWIJZER DIE AANDACHT BESTEEDT AAN DE KINDEREN DIE HET NORMALE LESROOSTER NIET KUNNEN VOLGEN. HOEWEL VEEL MELDINGEN NIET OFFICIEEL ZIJN, ZIJN ER OVER DE HELE WERELD VERGELIJKBARE TRENDS WAAR TE NEMEN.Het grove etiket ‘leerproblemen’ wordt gebruikt voor een hele reeks symptomen: moeite met lezen en schrijven, een korte aandachtsboog, slechte concentratie en onvermogen informatie te onthouden. De ernstigere leerproblemen heten dyslexie (onvermogen om woorden te verwerken), dyspraxie (fysieke onhandigheid), dyscalculie (onvermogen cijfers te verwerken), aandachtstekortstoornis (met of zonder hyperactiviteit) en zelfs autisme. Er zijn echter ook steeds meer kinderen zonder duidelijke leerproblemen die moeite hebben met het opgevoerde, snelle rooster van de hedendaagse scholen.De diagnose leerproblemen is complex, omdat de conditie vaak voortvloeit uit stoornissen met verschillende oorzaken en een breed scala aan andere symptomen. Zo kan een kind het moeilijk vinden om te leren of om informatie te onthouden vanwege gedragsproblemen, maar

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee

Lynne McTaggart, Michelle Clare

Meer over Lynne McTaggart, Michelle Clare >