Luisteren naar pijn

Medisch Dossier 1 nov 2009

We leven in een maatschappij waarin we altijd wel in de greep zijn van enige vorm van pijn. En elk jaar lijkt het leven meer pijn te gaan doen. Volgens Liam Donaldson, in het Verenigd Koninkrijk de belangrijkste overheidsadviseur op het gebied van de gezondheid, bevindt zich in minstens een derde van alle Britse huishoudens één of meer gezinsleden met matig-tot-ernstige aanhoudende pijn van enigerlei soort. Dat is twee tot drie keer zo veel als het aantal mensen met chronische pijn in de jaren zeventig. Volgens de Stichting Pijn-Hoop leven er momenteel ruim 800.000 mensen in Nederland dagelijks met pijn. Uit een NIPO onderzoek1 blijkt dat 70% van deze mensen naast hun pijn veel hinder ondervinden van psychosociale en maatschappelijke problemen. Van hen gaf 50% aan somber en depressief te zijn en 15% gaf zelfs aan niet verder te willen leven. Ook in Amerika zijn de cijfers schrikbarend. Volgens de American Pain Foundation zijn er alleen al meer dan 26 miljoen Amerikanen in de leeftijd van 20-64 jaar die vaak rugpijn hebben. Bijna een derde van alle volwassenen van 65 jaar en ouder meldt enige vorm van pijn aan de knie, en meer dan een zesde meldt pijn in de

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >