Medische test, de HIV-test

Medisch Dossier 11 aug 2008 , , , , ,

De HIV-test, waarmee aangetoond wordt of iemand al of niet AIDS heeft, staat steeds meer ter discussie. Zelfs als we de argumenten buiten beschouwing laten over het vermeende verband tussen HIV en AIDS – wat in medische kringen nog steeds een groot twistpunt is – dan nog moeten we stellen dat de test onnauwkeurig en inconsistent is. De basistest voor HIV is de ELISA-test (enzyme-linked immunosorbent assay), een bloedproef die ontwikkeld werd om de aanmaak van antistoffen als reactie op het humaan immunodeficiëntievirus vast te stellen. Maar tot nu toe heeft geen enkele test het HIV-virus zelf kunnen aantonen; er wordt dus alleen op de aanmaak van antistoffen getest die op de aanwezigheid van het virus zouden wijzen. Als deze eerste test een positief resultaat geeft, wordt de Western blottest gedaan om seropositiviteit te bevestigen. Hoewel deze test accurater zou zijn, is noch deze, noch de ELISA-test een echte ‘gouden standaard’, simpelweg omdat het HIV-virus nooit geïsoleerd is. Verband tussen HIV en AIDS Drie wetenschappers, onder wie Eleni Papadopulos-Eleopulos, berucht critica van het vermeende verband tussen HIV en AIDS, hebben beide tests aan nauwkeurig onderzoek onderworpen. Zij kwamen tot de slotsom dat geen van beide tests gestandaardiseerd is, wat inhoudt

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >