Metaalmoeheid

Medisch Dossier 11 aug 2008

We nemen aan dat we óf het product zijn van erfelijke aanleg óf van opvoeding. Maar met het steeds giftiger milieu waarin we leven, kunnen we er nu een derde element aan toevoegen: schadelijke stoffen. Er bestaat steeds overtuigender bewijs dat blootstelling aan een scala van giftige stoffen in het milieu gepaard gaat met emotionele en gedragsproblemen, waaronder gewelddadig gedrag, verslaving, leerproblemen, hyperactiviteit, onverdraagzaamheid en verminderde intelligentie. Zware metalen staan hoog genoteerd op de lijst van gifstoffen die de persoonlijkheid veranderen. Blootstelling aan lood, zelfs in lage doses, wordt met agressief gedrag en met leerproblemen in verband gebracht. Prenatale blootstelling aan lood kan tot vroeggeboorte of een laag geboortegewicht leiden en tot een geringe hoofdomtrek bij de geboorte. Dat zou een vroege indicatie zijn voor leerachterstand of gedragsproblemen. Chronische blootstelling aan lage doses mangaan wordt ook in verband gebracht met gewelddadig gedrag. De effecten van lood en mangaan zijn in feite synergetisch, wat betekent dat mensen die aan beide stoffen worden blootgesteld, heviger effecten tonen dan degenen die aan een van de twee elementen worden blootgesteld. Mensen die niet voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen, lopen groter risico dan mensen die wel voldoende voedingsstoffen binnenkrijgen. Zo absorberen hersencellen meer giftige metalen als de

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee
Medisch Dossier

Medisch Dossier

Medisch Dossier is een kennisplatform over gezondheid. We bieden onafhankelijke en wetenschappelijk onderbouwde informatie over ziekten en...

Meer over Medisch Dossier >