homeopathie

Pleidooi voor ‘onwerkzaam gebleken’ homeopathie

Tony Edwards 26 jul 2008 , ,

In voorjaar van 2006 stelde een groep Britse artsen de homeopathie aan de kaak vanwege de volgens hen onbewezen werking waardoor de vergoeding van deze behandeling een verspilling van de beperkte middelen van de National Health Service zou zijn. Regelmatig komt de medische professie met dit soort ‘bewijzen’ op de proppen. Maar wat zegt de wetenschappelijke literatuur eigenlijk? Op 23 mei 2006 ondertekenden dertien meer of minder vooraanstaande Britse wetenschappers en artsen een verklaring waarin zij met de gezaghebbende stijl van een pauselijk edict de homeopathie veroordelen als ‘onbewezen of weerlegd’. Het lijdt geen twijfel, zo zeggen zij, dat de homeopathie waardeloos is en dus zonde van het geld. Zij dringen er bij de National Health Service op aan er geen gebruik meer van te maken – een negatieve boodschap die, althans aanvankelijk, in brede kring door de media werd overgenomen. Heeft deze aanval enige grond? De belangrijkste stelling van de dertien ondertekenaars is dat homeopathie ‘een onwaarschijnlijke behandeling is waarvoor een tiental systematische en kritische onderzoeksanalyses geen overtuigend bewijs hebben kunnen vinden dat het werkt’. Dat klinkt vernietigend, maar klopt het ook? ‘Onwaarschijnlijk.’ De homeopathie staat beslist haaks op zowel de traditionele wetenschappelijke theorievorming als het heersende medische model

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee