STOPP en START

Jan van Ingen Schenau 10 jan 2019

Bijwerkingen van geneesmiddelen kunnen vooral senioren treffen, omdat we daar gevoeliger voor zijn. Polyfarmacie en het voorschrijven van verkeerde medicijnen voor ouderen kunnen dat nog meer in de hand werken. Met gevolg dat er meer bijwerkingen optreden, terwijl dat voor een deel te voorkómen is. Illustratief is het feit dat in Nederland 6 procent van de ouderen acuut in het ziekenhuis wordt opgenomen vanwege een bijwerking, waarvan de helft te vermijden was geweest door een beter medicijnbeleid. Daarom zijn voor artsen de zogenoemde STOPP en START criteria ontwikkeld. STOPP is de afkorting voor `screening tool of older people’s prescriptions’ en START betekent `screening tool to alert to right treatment’. Artsen krijgen dus een advies welke medicijnen ze wel en niet aan ouderen zouden moeten voorschrijven. In 2008 zijn deze criteria voor het eerst verschenen en in 2014 werd een nieuwe geactualiseerde versie van de criteria gepubliceerd. Dus wie weet als we de woorden STOPP en START bij de huisarts laten vallen, dat hij verrast opkijkt. Met therapietrouw wordt bedoeld dat de gebruiker het advies van de arts opvolgt en dus ook de medicijnen inneemt die deze voorschrijft. De praktijk is echter weerbarstiger en de therapietrouw daalt vrij snel naarmate de

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee

Jan van Ingen Schenau

Jan van Ingen Schenau is zelf senior en werkzaam geweest als specialist ouderen-geneeskunde. Daarbij is Jan 10 jaar lang hoofdredacteur geweest...

Meer over Jan van Ingen Schenau >