Uitgelezen: Het einde van Alzheimer

Tineke Dekker 4 jun 2020

Een van de meest gevreesde ziekten is alzheimer. Er bestaat geen medicijn voor deze fatale ziekte die het slachtoffer van zijn leven berooft, lang voordat hij sterft…  Dat alzheimer zo vaak voorkomt heeft alles te maken met het ‘atypische’ leven dat we leiden in vergelijking tot dat waarvoor we evolutionair gezien gebouwd zijn. Genetische aanleg speelt een rol, maar de schrijver Dale Bredesen laat zien dat leefstijl en voedingspatroon een veel belangrijkere rol spelen bij het ontstaan van deze verwoestende aandoening.  Daarom, zo stelt universitair docent neurologie en onderzoeker Bredesen, is het beeld dat alzheimer niet te genezen is, achterhaald. Hij is ervan overtuigd dat de ziekte voorkomen kan worden en sterker nog: in sommige gevallen zelfs kan worden teruggedraaid. In plaats van alzheimer te zien als een ongeneeslijke ziekte die vooral genetisch bepaald is, biedt Bredesen een nieuw perspectief. Hij baseert zijn overtuiging op de wetenschap dat er drie typen alzheimer bestaan waarbij de volgende – externe – elementen een cruciale rol spelen:  ontstekingen door voeding, infecties of anderszins;  een tekort aan breinondersteunende nutriënten, hormonen en andere stoffen;  toxische belasting door bijvoorbeeld zware metalen en schimmels.  Bredesen wijst erop dat een groeiend aantal neurowetenschappers en artsen begint in te zien dat er meer steekt achter deze ziekte. Het ontstaan van de amyloïde plaque in het brein staat niet op zichzelf, maar is een natuurlijke verdedigingsreactie. Normaal gesproken

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee Bestel dit nummer
Tineke Dekker

Tineke Dekker

Tineke Dekker is een tekstschrijver, auteur en journalist pur sang. Ze schreef al voor ze naar de ‘grote school’ ging en die passie voor...

Meer over Tineke Dekker >