Voorwoord – Minder suiker, minder virus

Lynne McTaggert, Bryan Hubbard 7 jun 2021 ,

Terwijl de verspreiding van het Covid-19-vaccin over de hele wereld in een stroomversnelling raakt, blijft de pandemie nieuwe vragen oproepen. Hoe komt het bijvoorbeeld dat bepaalde bevolkingsgroepen, zoals Amerikanen en Britten, meer sterfgevallen door Covid hebben dan andere? Welke factoren zorgen voor die verschillen tussen mensen die Covid krijgen, tussen een mild verloop van de ziekte en een ernstige vorm en zelfs overlijden? In Nederland bleek uit een analyse van de sterfgevallen tijdens de eerste besmettingsgolf in 2020 dat het risico op sterfte onder arme mensen twee keer zo groot is als onder de rijken. Daar is een aantal verklaringen voor, maar de belangrijkste is de algemene gezondheidstoestand van mensen met lagere inkomens: die is minder goed dan die van mensen met een hoger inkomen. Ook wijzen artsen op een aantal kenmerken die de kans op een ernstig verloop van de ziekte verhogen: leeftijd, een donkere huid, en onderliggende aandoeningen, zoals overgewicht, hartziekte, diabetes of vaatziekten. Welke conclusies kun je hieruit trekken? We weten dat het coronavirus in de VS en het Verenigd Koninkrijk meer doden heeft geëist dan in andere westerse landen. Dat kan niet alleen te wijten zijn aan een incompetente overheid, want er waren meer landen die

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee Bestel dit nummer

Lynne McTaggert, Bryan Hubbard

Meer over Lynne McTaggert, Bryan Hubbard >