Wat heeft uw relatie te maken met uw gezondheid?

Samyra van Roy 20 mrt 2019

Ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit relaties. Van alle aspecten die welzijn en gezondheid bepalen, zijn onze relaties en de impact die ze op ons hebben vaak onderbelicht. Het is al langer bekend en wordt door onderzoeken gestaafd: getrouwde mensen hebben gemiddeld een betere gezondheid en leven langer dan ongetrouwde mensen. De cijfers van ziekte en vroeg overlijden zijn lager bij getrouwden.1 De mens is een sociaal groepsdier, gemaakt om in verbinding te leven. Vooral als we ouder worden blijkt de behoefte aan verbinding sterker naar voren te komen, mede doordat andere bezigheden wegvallen. Eenzaamheid wordt dan een gevaar voor welzijn en gezondheid. We lezen dagelijks in de krant dat vereenzaming van ouderen een maatschappelijk probleem is. De mens heeft relaties nodig om goed te kunnen leven. De kwaliteit van relaties bepaalt ons welzijn Met name ziekten als depressie, obesitas, hart- en vaatziekten nemen in belangrijke mate toe bij aanhoudende relatiestress.2 Als we vanuit het grote aantal scheidingen kunnen opmaken dat er veel slechte relaties zijn, is het opmerkelijk dat er vanuit de reguliere gezondheidszorg zo weinig aandacht is om de kwaliteit van relaties te verbeteren. Bijkomend probleem is dat de kinderen die in spanningsvelden opgroeien, later meer

Het volledige artikel lezen?

Als abonnee kunt u dit artikel gratis lezen door in te loggen op uw account. Nog geen abonnee? Sluit nu een abonnement af.

Log in Word Abonnee