Aromatherapie tegen hartaandoeningen

Aromatherapie met essentiële oliën verlaagt de hartfrequentie en de bloeddruk. Zodoende zou deze een belangrijke rol kunnen spelen bij de preventie van hart- en vaatziekten. De effecten zijn significant: volgens een onderzoek bij honderd jonge mensen daalde de hartfrequentie gemiddeld met 2,21 slagen per minuut en de bloeddruk met 2,1 mmHg (millimeters kwikdruk) na drie kwartier de aromatische oliën te hebben ingeademd. Maar ook hebben de oliën een paradoxaal effect: hoewel hun werking heilzaam is, beginnen hartfrequentie en bloeddruk weer te stijgen als de oliën langer dan een uur worden ingeademd.

Bron: Eur J Prev Cardiol, 2012; doi: 10.1177/2047487312469474