Artsen baseren besluiten op artikelen van ‘oplichters’

De geneeskunde gaat er prat op een wetenschap te zijn, maar ze wordt ‘vervuild’ door oplichters, valsspelers en bedriegers die alleen op winstbejag uit zijn, aldus een vooraanstaande wetenschapper. Veel onderzoeken bevatten verdraaide feiten, en sommige tijdschriften vragen geld om artikelen te publiceren – zonder na te gaan of ze wel kloppen. En dat zijn artikelen waarop artsen vertrouwen om na te gaan of een medicijn of behandeling veilig is en werkt.
De ‘verontreiniging’ is zo groot dat deze een bedreiging vormt voor de ‘betrouwbaarheid, bruikbaarheid en waarde van wetenschap en geneeskunde’, zegt Arthur Caplan, directeur medische ethiek van het Langone Medical Center van de Universiteit van New York.
Hij wijst een beschuldigende vinger naar de ‘roofzuchtige uitgevers’, die geld vragen voor de publicatie van artikelen, een praktijk die volgens hem inmiddels gangbaar is bij een kwart van alle zogeheten open access-tijdschriften (tijdschriften die vrij toegankelijk zijn op internet). De artikelen zijn nep, ondermaats en worden zelden door collega’s getoetst – de zogeheten peer review. Daarnaast is er sprake van onbehoorlijk uitgevoerd onderzoek, waarbij gegevens worden verzonnen of vervalst, en andere ‘twijfelachtige praktijken’.
‘Al deze vervuilende factoren maken het wetenschappers en artsen onmogelijk om te vertrouwen op wat ze lezen. Ze ondergraven de waarde van echte wetenschap, verhinderen de mogelijkheid om geloofwaardige resultaten te gebruiken, maken het publicatieproces zeer kostbaar, en eisen hun tol in de vorm van ziekte en dood als onderzoeken, behandelingen en ingrepen gebaseerd worden op valse beweringen’, schrijft Caplan.
Hij concludeert: ‘De erkenning van wetenschap is kwetsbaar, en het is onacceptabel dat we vervalsers, bedriegers, zwendelaars, fraudeurs en leugenaars naar hartelust hun gang laten gaan door ze alles te laten publiceren.’
Bron: Mayo Clinic Proceedings, April 2015; doi: 10.1016/j.mayocp.2015.02.017