Artsen uiten kritiek op coronamaatregelen in brandbrief

Enkele dagen geleden heeft een groep van 81 artsen zijn bezorgdheid geuit over de gang van zaken rondom Covid-19 in de afgelopen maanden. De artsen stellen dat de maatregelen, hoe verdedigbaar ook ten tijde van de piek van de pandemie, inmiddels meer schade aanrichten dan goed doen. Zij vinden dat er onvoldoende wetenschappelijke basis is voor de voortzetting van deze maatregelen.

De artsen verbazen zich erover dat de overheid de intentie heeft om deze maatregelen een wettelijk karakter te geven. Dat hierbij juist de volksgezondheid als legitimatie wordt genoemd, vinden zij schokkend gelet op de collaterale schade die de maatregelen met zich meebrengen.

Frans Kusse, arts voor Integrale Geneeskunde en gespecialiseerd in homeopathie, is een van de ondertekenaars van deze brandbrief. Hij zegt dat de brief vooral is bedoeld als een oproep tot een open discussie vanuit een toenemende bezorgdheid over de beslotenheid waarin het Outbreak Management Team de overheid adviseert.

Lees de brandbrief op www.opendebat.info. De brandbrief is – op het moment van schrijven van dit bericht – bijna 1.500 keer ondertekend door artsen en medische professionals, en meer dan 10.300 keer door niet-medische professionals.

Bron: opendebat.info/brandbrief/