Astma door lucht in de klas

Astma door lucht in de klas

De lucht die uw kind inademt in het klaslokaal kan een onvermoede oorzaak zijn van luchtwegproblemen zoals astma, zo blijkt uit nieuw onderzoek. Wetenschappelijke metingen geven aan dat de verontreiniging in veel klaslokalen groter is dan buiten. Dat komt doordat in de lucht in de klas veel ultrakleine partikels van vervuilende stoffen zitten die zich makkelijk laten inhaleren en tot diep in de longen kunnen doordringen.

Het onderzoeksteam, onder leiding van Lidia Morawska, ontdekte dat de luchtkwaliteit in het klaslokaal slechter werd tijdens creatieve lessen met lijm, verf en tekenmateriaal. Dit leverde een dubbel zo hoge concentratie vervuilende stoffen op als buiten gemeten werd. Ook werd een hogere concentratie ultrakleine deeltjes gemeten in klaslokalen die met agressieve reinigingsmiddelingen werden schoongemaakt.

Bron: Environ Sci Technol, 2009; 43: 9103-9109